Sculpture
Three Views of
Sepia and White Linear Sculpture
66.5" x 12" x 11"
© Copyright Kazuko Matthews, 2006